Civil Rights

2. számú melléklet. Közhasznúsági melléklet minta

(A 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet melléklete)

1. A szervezet azonosító adatai

név:

 

székhely:

 

bejegyző határozat száma:

 

nyilvántartási szám:

 

képviselő neve:

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

 

közhasznú tevékenység megnevezése:

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

 

 

 

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

 

 

 

 

 

 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

 

 

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

 

 

D. közszolgáltatási bevétel

 

 

E. normatív támogatás

 

 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

 

 

H. Összes ráfordítás (kiadás)

 

 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

K. Adózott eredmény

 

 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

 

 

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.