Civil Jogok

Tudástár

Tudástár

Civil szakértők bevonásával több éve folyik a civil szervezetek jogi-szabályozás környezetének figyelemmel kísérése, elemzése. A vizsgálatok célja, hogy az egyes visszásságokra rámutatva, és azokat kijavítva olyan új rendszer kialakítására ösztönözzük a döntéshozókat, amely megfelelő alapot ad, a civil szervezetek egyszerű és átlátható működtetéséhez, az elérhető és ösztönző támogató rendszerek kialakításához.

A szakértői anyagokból készített összefoglalókat, amelyeket a döntéshozók számára készítünk és juttatunk el, szintén bemutatjuk, így a szakmai elemzésektől függetlenül is olvashatók érveink. Ez pedig egyúttal lehetőséget biztosít arra is, hogy betekintést nyújtsunk érdekérvényesítési tevékenységünk hátterébe is.

A KCR-dimenzió - A közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályai

A Dr. Bíró Endre vezette kutatás összefogalaló tanulmánya a civil szervezetek közfeladat (állami feladat) ellátásban való közreműködését akadályozó tényezőkről. A kutatás célja az volt, hogy a jogi szabályozásban – amely meghatározza magát a közfeladatot, leírja az állami és önkormányzati szervek illetve intézményeik működését, szabályozza a költségvetési források felhasználását és a külső erőforrásokkal gazdálkodást az állami, önkormányzati szektorban – kimutassa azokat a normatív akadályokat, amelyek fékezik, kontraindikálják vagy éppen lehetetlenné teszik a közfeladat-ellátásában a civil szervezeti részvételt, és ennek alapján jogalkotási és egyéb javaslatokat tegyen a helyzet javítására.

Közhasznúság

Az Európai Non-profit Jogi Központ összehasonlító tanulmánya a közhasznúsági státuszról Európában.

(a tanulmány angol nyelvű)

Alapkérdések az Alapítványokról - Az alapítványi szabályozás reformjának szükségessége Magyarországon

A Polgári Törvénykönyv (Ptk) új koncepciója idén a Parlament elé került.  Egy ilyen reform hatalmas vállalkozás, több ezer paragrafusnyi joganyag teljes, koncepcionális és szövegszerű revízióját igényli, a cselekvőképesség meghatározásától a családjogon és az öröklésen át a szerződéses és felelősségi viszonyokig számos jogterületet felölelve. Ezért nem is különösebben meglepő, hogy a hosszas előkészületek ellenére is kimaradt egy szabályozási terület koncepcionális reformja, amelyre pedig égető szükség volna: az alapítványi szabályozásé.

Érvek a közcélú adományok adókedvezményének megtartása mellett az európai jó gyakorlat és tapasztalatok alapján

Az Európai Nonprofit Jogi Központ a közcélú magánadományok után járó személyi jövedelemadó kedvezmény, valamint a társasági adóalap kedvezmény tervezett eltörlése  kapcsán az alábbi érvekre kívánja a döntéshozók figyelmét felhívni: