Civil Jogok

IV. fejezet. Civil szervezetek nyilvántartása

A civil szervezeteket, csakúgy, mint eddig, a bírósági rendszer tartja nyilván. A törvényszék veszi őket nyilvántartásba és vezeti is a civil szervezetekről szóló nyilvántartást. A nyilvántartásról részletesebb szabályozást a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló „nyilvántartási” tv. tartalmaz. A szabályok magyarázatával külön foglalkozunk.

A törvényszéki nyilvántartáson kívül a legfontosabb nyilvánossági eszköz a Civil Információs Portál (CIP), amely a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett adatait tartalmazza (a törölt adatokat is), ami tulajdonképpen hasonlatos az elektronikus cégjegyzékhez. A civil nyilvántartáshoz ugyanis mindenki hozzáférhet elektronikusan.

Az alapítvány és az egyesület nyilvánosságának megteremtésében odáig is eljutott a jogalkotó, hogy azok bírósághoz benyújtott iratai, a még el nem bírált kérelmek is nyilvánosak. A valóságban a személyes adatok védelmére figyelemmel a benyújtott iratokon szereplő személyes adatok (melyek nem minősülnek közérdekből nyilvános, vagy közérdekű adatoknak, mint pl. a képviselő lakóhelye) nem lesznek láthatók.