Civil Rights

Helyi érdek - helyi érték 2008. June 30.

Könyvajánló: Helyi érdek, helyi érték – Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez

Magyarországon ezidáig nem készült átfogó elemzés a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének hátteréről. Annak ellenére, hogy számos településen több évtizedes múltra tekint vissza – a kezdetben elsősorban informális, majd egyre inkább formális úton történő – együttműködés, amely mind a helyi közigazgatás, mind pedig a civilek működését nagymértékben befolyásolja, csak  most, 2008 tavaszán jelent meg Bullain Nilda és Csanády Dániel könyve a helyi együttműködés hátteréről Helyi érdek, helyi érték – Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez címmel.

A kötet elkészülését komoly szakmai munka előzte meg: a közigazgatás-civil együttműködés elvi alapjai már korábban is megjelentek az Ökotárs Alapítvány által koordinált Civil-Társ Programiroda által készített Civil Jövőkép: Átfogó nonprofit jogi reform koncepcióban. Ez a stratégia külön fejezetet szentelt az állami és a civil szektor közötti viszony új alapokra helyezésére, ezen belül külön kitért a szerződéses és pénzügyi kapcsolatoknak, valamint a társadalmi részvétel jelenlegi formáinak újragondolására. Ennek népszerűsítése, a jó gyakorlatok bemutatása érdekében a programiroda 2006-ban díjat is alapított Valódi Civil Partnerségért néven a példaértékű közigazgatás-civil együttműködések elismerésére.

Jelen  kötet – melynek összeállítását számos kutatás és több, az érintettekkel, így minisztériumi illetékesekkel, a helyi önkormányzatok civil referenseivel, civil szakértőkkel, valamint a civil szervezetek képviselőivel folytatott beszélgetések előzték meg – a Civil Jövőképben felsorolt kérdéseket feszegeti helyi szinten, felismerve, hogy az állami szervek és a civil szervezetek közötti kapcsolatoknak a lakosság számára legnyilvánvalóbb és legfontosabb színtere a helyi közösség – ezért a reformok talán itt bírnak a legnagyobb jelentőséggel.

A kötet célja tehát annak feltárása, hogy milyen alapelvek, megfontolások, jogi és intézményes  hagyományok és törekvések állnak az együttműködés jelenlegi formái mögött, s egyúttal azok kritikai megközelítése, valamint néhány bevált nemzetközi megoldás alkalmazhatóságának felvetése. A kiadvány szerzőinek szándéka szerint a leírtak elegendő alapot adnak az önkormányzati döntéshozóknak és hivatali vezetőknek, a civilekkel foglalkozó önkormányzati munkatársaknak éppúgy, mint az országos politika formálóinak ahhoz, hogy végiggondolják, milyen eszközökkel és módszerekkel lehetne az együttműködést hosszú távon eredményes, érdek- és értékközösségen alapuló, valódi partnerséggé alakítani.

A könyv az Ökotárs Alapítvány gondozásában jelent meg, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe támogatásával. Az Önkormányzati Minisztérium ajánlásával.

A kiadványt a Tudástárból lehet letölteni.