Civil Jogok

Programok, célok

Az Ökotárs Alapítvány a civil szervezetek jogszabályi környezetének fejlesztése keretében mintegy 2003 óta foglalkozott a civil szervezetek létrehozásának és működési szabályainak fejlesztésével, a civil részvétel lehetőségeinek szélesítésével, a pályázati rendszerek felülvizsgálatával, a civilek közhasznú tevékenységét elismerő kedvezményrendszerek visszaállításával, valamint a közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályainak felszámolásával. A civil szervezetek és az állam, illetve az önkormányzatok viszonyában megfigyelhető ellentmondások már néhány korábbi civil kutatásban – így az Ökotárs által támogatott tanulmányokban is – megjelentek.

Az Ökotárs – szakmai partnereivel, például az Európai Nonprofit Jogi Központtal együtt - több mint tíz éven keresztül komoly szerepet vállalt a civilbarát jogszabályi környezet megalkotásában. A civil szervezetekre vonatkozó hazai jogszabályi keret a rendszerváltás óta egyenetlenül és valódi stratégia nélkül fejlődött. Ezért programunk egyik első lépéseként megalkottunk egy hosszú távú jövőképet az állammal egyenrangú partnerként együttműködésre kész, de azt egyben számonkérő erős, dinamikus és sokszínű civil szektorról. Ebből vezettük le azt a szabályozási környezetet, amelyben a jelenleginél jóval hatékonyabban, minden oldalról kevesebb befektetéssel, átlátható módon működhetnének a civil szervezetek.

A jogi-szakértői vizsgálatok révén elméleti tudásra, míg két évtizedes pályázói és adományozói tapasztalatunk, valamint a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatainak lebonyolításában való részvételünk révén gyakorlati ismeretekre is szert tettünk. Ezek fényében programunkban különös figyelmet fordítottunk az alábbi területekre:

• a civil pályázati rendszer egyszerűsítése és átláthatóságának növelése, dereguláció;
• a közfeladat-ellátási rendszer anomáliáinak felszámolása;
• a közhasznúság fogalmának és szerepének megreformálása;
• a közigazgatás és a civil szektor együttműködésének fejlesztése, jó gyakorlatok kialakítása.

A jogi és támogatási ellentmondásokat folyamatosan bemutattuk a politikusok, a civil szervezetek, a média és a nyilvánosság számára. Ezen a honlapon összegyűjtöttük a Civil-Társ program keretében elkészült elméleti jogi tanulmányokat, szakmai anyagokat és gyakorlati tapasztalatokat, amelyek segítségével a szabályozási problémák megismerhetők és javíthatók, valamint beszámolunk a döntéshozóknál múltban elért eredményeinkről is.

Ugyanitt várjuk a civil oldalról érkező kérdéseket és visszajelzéseket is annak érdekében, hogy egy valóban életszerű és használható jogi-szabályozási környezet kialakításában vállalhassunk szerepet a jövőben is.

Természetesen mindehhez szükséges a döntéshozók, a politikusok akarata és együttműködése is. A honlap ezért szándékosan nem foglalkozik olyan jogszabályokkal, amelyek nyilvánvalóan a fejlődés ellenében hatnak, a civileket nem segítik, hanem korlátozzák vagy megbélyegzik – ezekről más fórumok és oldalak szólnak.