Civil Jogok

II. rész A civil szervezetekre vonatkozó alapvető jogszabályok értelmezése és a legfontosabb újítások bemutatása

A törvények kommentárja és a legfontosabb új szabályok értelmezései

Az útmutató második része elsősorban a jogi háttértudással rendelkező érdeklődőkhöz szól, és az első részétől eltérően más szellemben mutatja be a hatályos – civil szervezetekre vonatkozó – rendelkezéseket. A célunk az, hogy az útmutató első részének gyakorlatias nyelvezetét kiegészítve a jogi értelmezést is segítsük, ezért a szövegmagyarázat nem jogintézményenként halad, hanem követi a törvények egyes fejezeteinek sorrendiségét – értő olvasása előfeltételezi a tárgyalt jogszabályok ismeretét. A legfontosabb szabályok értelmezése magában foglalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban civil tv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban nyilvántartási tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és kormányrendeletek elemzését is a joganyag teljessége érdekében.

A kommentár és az új szabályok értelmezése e helyütt azt jelenti, hogy a gyakorlat kialakulatlansága hiányában a lehető leggyakorlatiasabban, de alapvetően a szövegből következő nyelvtani, rendszertani, logikai és történeti értelmezéssel mutatjuk be a leginkább lehetséges forgatókönyveket. A szövegmagyarázat részben a törvénykommentároknak megfelelően, azokhoz hasonlóan, a törvények elejétől a végéig – a legfontosabb szabályok – rövid magyarázatát, értelmezési lehetőségeit mutatjuk be, nem foglalkozunk viszont azokkal a szabályokkal, amelyek értelmezési lehetőségei egyszerűek, és megítélésünk szerint egyféle valódi értelmezést tesznek lehetővé.

Az új szabályok kifejezés alatt a korábban már létrejött vagy az ezekkel a jogszabályokkal újonnan létrehozott jogintézmények vizsgálatát és értelmezését igyekszünk bemutatni