Civil Jogok

Tudástár

Tudástár

Civil szakértők bevonásával több éve folyik a civil szervezetek jogi-szabályozás környezetének figyelemmel kísérése, elemzése. A vizsgálatok célja, hogy az egyes visszásságokra rámutatva, és azokat kijavítva olyan új rendszer kialakítására ösztönözzük a döntéshozókat, amely megfelelő alapot ad, a civil szervezetek egyszerű és átlátható működtetéséhez, az elérhető és ösztönző támogató rendszerek kialakításához.

A szakértői anyagokból készített összefoglalókat, amelyeket a döntéshozók számára készítünk és juttatunk el, szintén bemutatjuk, így a szakmai elemzésektől függetlenül is olvashatók érveink. Ez pedig egyúttal lehetőséget biztosít arra is, hogy betekintést nyújtsunk érdekérvényesítési tevékenységünk hátterébe is.

Tanulmány az egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi gyakorlatáról

A NOSZA kutatása az egyesületek bírósági bejegyzési gyakorlatát elemezte ki, a „NOSZA X Megyei/Budapesti Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért” elnevezésű egyesület próbabejegyzésén keresztül. Az egyesületek alapszabálya csupán a megalakítandó egyesületek nevében és székhelyük címében tért el. A próbabejegyzés tanulságairól készült az alábbi tanulmány.

Civil Jövőkép

A Civil Jövőkép koncepció a magyar nonprofit jogi szabályozás átfogó és stratégiai vizsgálatából indul ki. Egyértelműen civil oldalról, de a mindenkori kormányzati közösségi szereplőkkel való együttműködésre építő kezdeményezés első, kézzelfogható eredménye.  

Helyi érdek - helyi érték - Tanulmány a civil - önkormányzati együttműködésről

Magyarországon ezidáig nem készült átfogó elemzés a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének hátteréről. Annak ellenére, hogy számos településen több évtizedes múltra tekint vissza – a kezdetben elsősorban informális, majd egyre inkább formális úton történő – együttműködés, amely mind a helyi közigazgatás, mind pedig a civilek működését nagymértékben befolyásolja, csak  most, 2008 tavaszán jelent meg Bullain Nilda és Csanády Dániel könyve a helyi együttműködés hátteréről Helyi érdek, helyi érték – Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez címmel.

Álom és rémálom - a támogatási jogviszonyról

dr.Bíró Endre összehasonlító elemzése a civil szervezetek államháztartási forrású támogatásaira vonatkozó jogi környezetről. A tanulmány a jogrendszeren belüli eltéréseket vizsgálja és javaslatokat is tesz ezek megoldására.

A KCR-dimenzió - A közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályai

A Dr. Bíró Endre vezette kutatás összefogalaló tanulmánya a civil szervezetek közfeladat (állami feladat) ellátásban való közreműködését akadályozó tényezőkről. A kutatás célja az volt, hogy a jogi szabályozásban – amely meghatározza magát a közfeladatot, leírja az állami és önkormányzati szervek illetve intézményeik működését, szabályozza a költségvetési források felhasználását és a külső erőforrásokkal gazdálkodást az állami, önkormányzati szektorban – kimutassa azokat a normatív akadályokat, amelyek fékezik, kontraindikálják vagy éppen lehetetlenné teszik a közfeladat-ellátásában a civil szervezeti részvételt, és ennek alapján jogalkotási és egyéb javaslatokat tegyen a helyzet javítására.