Civil Jogok

1. számú melléklet. Jogszabályok rövidítés-jegyzéke

Áfatörvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Art.

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Cégtörvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Civil tv.

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Csődtörvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IXL. törvény

Etv.

az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (hatályon kívül helyezve)

Ket.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Ksztv. (közhasznú törvény)

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (hatályon kívül helyezve)

NCA törvény

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (hatályon kívül helyezve)

Nyilvántartási tv.

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Önkéntes törvény

a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

Ötv.

 

Pp.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (2013. január 1-től: 2011. évi CLXXXIX. törvény)

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Szja. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény

Sztv.

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Szftv. (1%-os törvény)

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény