Civil Jogok

Vélemény az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő valamint egyéb célú módosításairól szóló törvénytervezethez 2013. október 2.

A tervezet alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) közötti összhangot igyekszik megteremteni. Ennek megfelelően nem tűzi ki nagyívű – a civil szervezetek által régóta, több fórumon is hangoztatott – változások végbevitelét, ami sajnálatos, ugyanakkor számos kisebb ponton hoz változást. Hol előremutatót, hol viszont a szektor számára vállalhatatlant. Mindeközben továbbra sem ad egyértelmű választ olyan alapvető kérdésekre, mint a civil szervezet definíciója vagy a civil szervezeti fogalomból kimaradt, kivett szervezetek kérdése (mint pl. a sportági szakszövetségek), ennek hiányában pedig a kódex-jellegű szabályozáshoz sem kerül közelebb.

Az Ökotárs Alapítvány 2013. nyarán nyilvánosságra hozta a véleményét a hazai civil szektor szabályozásával kapcsolatban. Ebben a gondolatébresztő munkában bemutattunk minden olyan lehetséges irányt, amely továbblépést jelenthetne a mai szabályozáshoz képest. A javaslatcsomag elkészítését az is motiválta, hogy a közelgő új Ptk. – Ectv. harmonizáció alkalmat ad a jogalkotónak és a javaslattevőknek, előkészítőknek arra, hogy átgondolják az egyszerű harmonizációs kérdéseken túl azt is, merre lehetne továbbfejleszteni a civil szervezeteket érintő szabályozást (például a tőkésített alapítványi, mint önálló altípus bevezetése, a közhasznúság rendszerének teljeskörű felülvizsgálata és a NEA autonómiája tekintetében), hiszen egyre nagyobb és szélesebb körű igény mutatkozik a jogi környezet lényegi megváltoztatására. Ez – már most látszik – nem így történt. Éppen ezért – nem félretéve és továbbra is alapvető fontosságúnak tartva a javaslatcsomagunkat – jelen tervezet véleményezésekor csak reálisan beépíthető javaslatainkat fogalmazzuk meg, és ennek szellemében értékeljük is azt.

szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai