Civil Jogok

A bíróság nyilvántartási feladatai (4. §)

A bíróság nyilvántartási feladatai közül néhányat kiemelünk. A nyilvántartási tv. logikája az, hogy valamennyi olyan szervezetet felsorolja, amelyet a bíróság vesz nyilvántartásba. Ennek megfelelően a bíróság tartja nyilván:

  • a civil tv. alapján létrehozott egyesületet

Ez azért érdekes, mert az egyesület létrehozásának szabályai megoszlanak a Ptk. és a civil tv. között, ugyanakkor a nyilvántartási tv. orientálja az értelmezőt: az egyesületet nem a Ptk. és a civil tv., hanem pusztán a civil tv. alapján veszi nyilvántartásba a bíróság.

  •  a civil tv. alapján létrehozott és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint működő pártot,

A párt érdekes formáció, létrehozásának szabályai ugyanis nem a párttörvényben, hanem a civil tv.-ben szabályozottak, viszont speciális egyesület lévén egy külön törvény, a párttörvény vonatkozik a működésére és a gazdálkodására.

  • alapítványt és közalapítványt,

Korábban, amikor közalapítványt még lehetett alapítani, a jogintézmény a Ptk.-ban szerepelt, de mára ezt a jogalkotó módosította. Ebben az esetben e szöveg értelmezése az, hogy a korábban a Ptk.-ban szereplő közalapítványt, megalakulása után (ma közalapítványt nem lehet alapítani, de a korábban megalapított közalapítványok léteznek) a bíróság tartja nyilván, sőt a IV. fejezetben külön pont foglalkozik a közalapítványok megszüntetésére irányuló eljárással, erősítve a jogintézmény kivezetésére irányuló szándékot.