Civil Jogok

IV. fejezet. Az egyes nyilvántartott szervezetekre vonatkozó speciális szabályok

Alapítvány nyilvántartásba vétele

Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemben nyilatkozni kell a következőkről is (az egyébként az általános, valamennyi szervezetre kötelező szabályokon túl):

  • az alapítvány típusáról, azaz arról, hogy az alapítvány csak pusztán alapítvány, vagy akár a pártok működését segítő tudományos vagy ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány, vagy bármilyen egyéb alapítvány, a törvény ugyanis az értelmezést segítően csak példálózó jelleggel sorolja fel az alapítvány típusait;
  • az alapítványi vagyon felhasználási módjáról (azaz teljes mértékben vagy sem, befektetési céllal vagy csak a vagyon kezelésével stb.), a felhasználható vagyon mértékéről;
  • arról, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt alapítvány).

Az erről szóló nyilatkozatnak meg kell egyeznie a kérelem tartalmi részében foglaltakkal.

Az alapítvány nyilvántartásba vételi kérelem mellett csatolni kell az alapítvány kuratóriuma tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát, és a vagyont rendelkezésre kell bocsátani a nyilvántartási tv. szerint. Ennek igazolását – akár bankszámlán, akár ügyvédi letétként áll rendelkezésre – a törvény kötelezővé teszi a nyilvántartásba vételi kérelem mellékleteként.

 

Egyesület nyilvántartásba vétele

Egyesület nyilvántartásba vétele során a nyilvántartási tv. szintén új szabályokat hoz, és tiszta helyzetet teremt. Az egyesület megalakulása a legfőbb szerv (közgyűlés) alakuló ülése. Az alakuló ülés bemutatására, bizonyítására az alakuló ülés jegyzőkönyvét, a jelenléti ívet (hogy a tagok száma pontosan megállapítható legyen) és az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát kell csatolni, annak bemutatására, hogy akiket ügyintéző és képviseleti szervnek választottak, azok a személyek valóban vállalják a feladatot (és így a felelősséget is).