Civil Jogok

III. fejezet. A civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés

A törvényességi ellenőrzést a civil szervezetek felett az ügyészség végzi. A törvényességi ellenőrzés lényege a Ptk.-ban, az ügyészségről szóló törvényben és a civil tv.-ben van lefektetve. Ahogy a II. fejezetet a csődtörvénnyel és a cégtörvénnyel összeolvasva lehet értelmezni, a III. fejezetet az ügyészségi törvénnyel kell kiegészíteni a helyes értelmezéshez, a Ptk. pedig minden esetben háttérjogszabály.

A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzése kiterjed a szabályokra és a működésre. A meghozott belső szabályok törvényessége azt jelenti, hogy elsődlegesen nem lehetnek ellentétesek egy jogszabállyal sem, másrészt az ügyészség vizsgálja és értékeli a szervezet belső rendjét, és létesítő okiratát, amivel a további belső szabályok, meghozott határozatok nem lehetnek ellentétesek. A működés vizsgálata azt jelenti, hogy azok a döntések, illetve akár „nem döntések” (az aktivitás hiánya is), amiket a szervezet bármelyik egysége, szerve, működésében bármilyen jelentőségű résztvevő hozott (vagy nem hozott meg), összhangban van-e a létesítő okirattal (más belső szabályokkal) és a jogszabályokkal.