Civil Jogok

VIII. fejezet. Civil Információs Centrumok

A Civil Információs Centrumok (a továbbiakban CIC-ek) szabályozásának jelentősége abban áll, hogy létrejönnek. A CIC-ek eddig nem létező jogintézmény volt, a civil tv. hatálybalépésével viszont a civil szervezetek mellett működő szervezetrendszer integráns részévé válik a CIC civil szervezeteket segítő munkája, szervezete. A CIC-ek rendszerének talán a legjelentősebb újítása az, hogy segítséget nyújtanak a civil szervezetek adminisztratív – elektronikus úton teljesítendő – kötelezettségeik teljesítésében.

Az állam jogos igénye, elvárása, hogy a költségcsökkentő céllal létrehozott és egyre nagyobb számban igénybe vehető elektronikus szolgáltatást a különböző szervezetek, cégek, magánszemélyek igénybe vegyék, ezért a CIC-eken keresztül lehetőséget nyújt az internet eléréssel nem rendelkező szervezeteknek abban, hogy ők is könnyebben teljesíthessék adminisztratív kötelezettségeiket.