Civil Jogok

Információszerzés

Kérdés: 
Kapcsolatba kerültünk egy másik civil szervezettel, de keveset tudunk róla, viszont partnerkapcsolatot szeretnénk velük kezdeményezni, honnan tájékozódhatunk?
Válasz: 

A Civil Információs Portál (CIP, civil.kormany.hu) minden olyan információt összegyűjt, ami kiindulás lehet a civil szervezetek számára. A CIP-en lehet név, adószám és statisztikai számjel szerint is keresni. A név alapján a szervezetekre a bírósági portálon (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses#), valamint a társadalmi szervezetek és alapítványok névjegyzékében is rá lehet keresni. Ezen a portálon keresztül a név vagy névrészlet alapján megállapíthatóvá válik, hogy melyik szervezet működik és mióta, melyiket törölték, és mikor, ki a szervezet képviselője és mi a szervezet célja.

A nyilvántartási tv. úgy rendelkezik, hogy a bárki által, azonosítás nélkül elérhető névjegyzék tartalmazza a következőket:

 • nyilvántartási szám;
 • a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, jogerőre emelkedésének napja;
 • a szervezet neve;
 • a szervezet székhelye;
 • a szervezet képviselőjének neve;
 • a szervezet célja, valamint célja szerinti besorolása;
 • áttételre, felfüggesztésre, megszűnésre vonatkozó adatok,
 • az eljáró bíróság neve;
 • a szervezet típusa;
 • a szervezet beszámolója;
 • a végelszámolást, felszámolási eljárást, csődeljárást elrendelő végzés és
 • a szervezettel szembeni felszámolási eljárásra, csődeljárásra, kényszer-végelszámolási eljárásra, végelszámolásra vonatkozó adat.
Kérdés: 
Mi lesz a Civil Információs Portálon?
Válasz: 

A CIP egy olyan összesített információs kiinduló pont, ami, a civil szervezetekre vonatkozó, azokkal összefüggő, vagy civil szervezetek számára érdekes minden információt tartalmaz, legyen az pályázati kérdés, nyilvántartás vagy a legfrissebb hírek. A portál célja az, hogy bárki, aki civil szervezetekkel kapcsolatban tájékozódik, vagy maga is civil szervezet képviselője, megtalálja a számára lényeges információkat.

Kérdés: 
Mi lesz a dolguk Civil Információs Centrumoknak?
Válasz: 

A CIC-ek feladata információszolgáltatás és adminisztratív segítség: civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése; a CIC-ek jogi, könyvelési tanácsokat adnak, valamint az internetkapcsolattal nem rendelkező szervezeteket segítik adatszolgáltatásuk megtételében.